Štruktúra kurzov Nitrianskej bonsajovej školy

 BONSAJOVÉ KURZY

- pre začiatočníkov
- pre pokročilých
- vysoká škola bonsajistiky

 Nitrianska bonsajová škola pripravuje pre Vás víkendové kurzy tak, aby ste sa pri pravidelnom i sporadickom štúdiu dôkladne zoznámili s najdôležitejšími technikami a spôsobmi tvarovania bonsajov a získali potrebné zručnosti

Na jednotlivé kurzy je možné prihlásiť sa aj podľa vlastného výberu a zdokonaliť sa v základných princípoch bonsajovej tvorby, či vytvarovať si pod odborným dohľadom vlastnú drevinu.

Kurzy pre začiatočníkov

KURZY PRE ZAČIATOČNÍKOV: 

Úvodný dvojdňový kurz

Pre začiatočníkov sme pripravili Úvodný dvojdňový bonsajový kurz, ktorý sa skladá z dvoch samostatných častí:
Sobotné popoludnie + Nedeľný ateliér

Sobotné popoludnie
Sobotné popludnia sú zamerané najmä na kvalitnú teoretickú prípravu a podrobný nácvik základných techník strihu, drôtovania a tvarovania bonsajov vychádzajúcich z princípov tradičnej japonskej školy.

Sú určené najmä pre začiatočníkov, ale aj pre skúsenejších bonsajistov, ktorí chcú vycibriť svoju techniku.
K dobrej tvorivej pohode patrí aj relaxčná hudba, ochutnávka čajových špecialít a bonsajová poradňa.

Nedeľný ateliér

Nedeľné celodenné tvorivé kurzy nadväzujú na sobotnú teoretickú prípravu a sú hlavným ťažiskom víkendového seminára. Dôraz sa kladie na osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatnenie pri tvarovaní väčších drevín.

K nedeľným ateliérom patrí aj degustácia kvalitných čajov, malý čajový rituál, relaxačná hudba, a bonsajová poradňa.

Kurzy pre pokročilých

KURZY PRE POKROČILÝCH:

Nedeľný ateliér

Séria nedeľných ateliérov bonsajovej tvorby je venovaná absolventom úvodného kurzu pre začiatočníkov a pokročilým bonsajistom.
Nedele patria väčším tvarovaniam drevín rôzneho druhu, tvorbe krajiniek a praktickému využívaniu overených bonsajových techník v praxi.
Dôraz sa kladie na konštruktívnu diskusiu, rozvíjanie tvorivosti pri hľadaní nových pohľadov na strom a jeho estetické stvárnenie.

Nedeľné ateliéry sa modelujú individuálne podľa potrieb a zdatnosti jednotlivých účastníkov.

K nedeľným ateliérom patrí aj degustácia kvalitných čajov, malý čajový rituál, relaxačná hudba, a bonsajová poradňa. 

 Vysoká škola bonsajistiky

VYSOKÁ ŠKOLA BONSAJISTIKY:

Logickým vyvrcholením seminárov a aktivít Nitrianskej bonsajovej školy je medzinárodná výstava Bonsai Slovakia, ktorá sa koná pravidelne v apríli.

Študenti Nitrianskej bonsajovej školy sa majú možnosť zúčastniť demonštrácií, konzultácií a workshopov vedených medzinárodne uznávanými majstrami.

Na výstave Bonsai Slovakia môžu účastníci bonsajovej školy vystavovať, inšpirovať sa predvádzanými demonštráciami tvarovania bonsajov, širokou výstavnou kolekciou bonsajov z viacerých krajín a najmä zúčastniť sa na workshopoch – tvorivých dielňach renomovaných zahraničných lektorov.

Nitrianska bonsajová škola

Prihlásenie

Stránka používa cookies. Viac info