Taxus, Poľsko

Demonštrácia - Výstava bonsajov, Varšava, Poľsko

 RNDr. Vladimír Ondejčík 
Taxus baccata
- tvarovanie na výstave bonsajov  vo  Varšave, 2006

Výstava bonsajov,Varšava, Poľsko Na svoje vystúpenie počas výstavy bonsajov na varšavskom výstavisku
- Zielen do žicie - v roku 2006
si RNDr. Vladimír Ondejčík
vybral ako drevinu
tis obyčajný (Taxus baccata).
Pri drôtovaní stromu mu zručne asistoval Jacek Pietakiewicz.
Na svoje vystúpenie počas výstavy bonsajov na varšavskom výstavisku - Zielen do žicie -v roku 2006 si RNDr. Vladimír Ondejčík vybral ako drevinu tis obyčajný (Taxus baccata). Pri drôtovaní stromu mu zručne asistoval Jacek Pietakiewicz. Na svoje vystúpenie počas výstavy bonsajov na varšavskom výstavisku - Zielen do žicie -v roku 2006 si RNDr. Vladimír Ondejčík vybral ako drevinu tis obyčajný (Taxus baccata). Pri drôtovaní stromu mu zručne asistoval Jacek Pietakiewicz.

Na svoje vystúpenie počas výstavy bonsajov na varšavskom výstavisku - Zielen do žicie -v roku 2006 si RNDr. Vladimír Ondejčík vybral ako drevinu tis obyčajný (Taxus baccata). Pri drôtovaní stromu mu zručne asistoval Jacek Pietakiewicz.

Na svoje vystúpenie počas výstavy bonsajov na varšavskom výstavisku - Zielen do žicie -v roku 2006 si RNDr. Vladimír Ondejčík vybral ako drevinu tis obyčajný (Taxus baccata). Pri drôtovaní stromu mu zručne asistoval Jacek Pietakiewicz. Na svoje vystúpenie počas výstavy bonsajov na varšavskom výstavisku - Zielen do žicie -v roku 2006 si RNDr. Vladimír Ondejčík vybral ako drevinu tis obyčajný (Taxus baccata). Pri drôtovaní stromu mu zručne asistoval Jacek Pietakiewicz.

Prihlásenie

Stránka používa cookies. Viac info